Quality_Assurance_web.jpg

Tystysgrif Sicrwydd Ansawdd

Ynglyn a'r cwrs 

Dysgu gweithredu a monitor system rheoli ansawdd yn eich sefydliad gyda chyrsiau wedi’u cynllunio gan arbenigwyr diwydiant.

Gallwch ddewis astudio modiwlau yn unigol new gwlbhau’r tri i gyflawni’r Dystysgrif mewn Sicrwydd Ansawdd.

Egwyddorion Sicrwydd Ansawdd yn y Diwydiant

Mae’r modiwl hwn yn archwilio egwyddorion sylfaenol Sicrwydd Ansawdd. Byddwn yn archwilio cylch bywyd y cynnyrch, ymarfer labordy, ymarfer gweithgynhurchu, ymarfer dosbarth a mwy.


Safonau Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Cydymffurfiaeth

Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut i nodi, mynd i’r afael a materion cydymffurfio a’u datrys ar draws meysydd perthnasol. Byddwn hefyd yn archwilio cynhyrchion fferyllol, prosesau gweithgynhyrchu a phrofi, a monitro amgylcheddol.


Cyflwyniad I Safonau Diwydiant a Sgiliau Uwch ar Gyfer Arolygu

Mae’r modiwl hwn yn archwilio’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol benodol sy’n ofynnol i ymgysylltu ag arolygu ansawdd. Byddwn hefyd yn edrych ar rôl y Person Cymwys, gweithredu cyffuriau a safonau’r diwydiant.

Bydd yr amser y mae’n ei gymryd i gwblhau Astudiaethau Proffesiynol y Dystysgrif Sylfaen Sicrwydd Ansawdd yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr wrth fynd i mewn. Fodd bynnag, tua blwyddyn yw’r amser a gymerir ar gyfartaledd.

Wedi’i gynllunio mewn cydweithrediad a Phersonau Cymwys, mae’r cwrs hwn yn cael ei ddysgu gan staff gwybodus profiadol a fydd yn eich helpu i gael dealltwriaeth gadarn o egwyddorion Sicrwydd Ansawdd. 

Gallwch astudio yn eich amser eich hun o’r cartref neu’r gweithle gan ddefnyddio ein deunyddiau. Yn canolbwyntio ar y dysgwr trwy ddefnyddio ymchwil, ysgrifennu adroddiadau, aseiniadau ac ymarferion ymarferol yn y gwaith yn datblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth.

Efallai eich bod yn brofiadol mewn rhai o’r pynciau fel rhan o’ch swydd, bydd eith astudiaethau’n rhoi ffocws pellach a buddion ychwanegol i chi.


Ar ol cwblhau un modiwl yn llwyddianus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Credyd Prifysgol mewn Astudiaeth Proffesiynol.

Ar ôl cwblhau tri modiwl yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Sylfaen mewn Astudiaeth Broffesiynol.

Fill out my online form.