Mechatronics_web.jpg

Tystysgrif Prifysgol Mecatroneg

Ynglyn a’r cwrs

Mewn ymateb i alw’r diwydiant am wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o fecatroneg, gwnaethom ymgynghori a chynrychiolwr o sefydliadau fel Masco, Renishaw a’r Weinyddiaeth Amddiffyn i gynnig cwrs rhagarweiniol sy’n rhoi’r wybodaeth i chi ar hyn o bryd mynnu sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i ddechrau gweithio gyda systemau mecatroneg modern a ddefnyddir yn nodweddiadol mewn awtomeiddio diwydiannol a roboteg. 

Gallwch ddewis astudio modiwlau yn unigol, ond bydd myfyrwyr sy’n cwblhau unrhyw dri modiwl yn llwyddiannus yn gymwys i wneud cais am Dystysgrif Prifysgol mewn Mecatroneg.

Mathemateg ar gyfer Mecatroneg

Mae'r modiwl rhagarweiniol hwn yn rhoi'r sgiliau mathemategol sydd eu angen i ddatrys problemau peirianneg. Trwy sut i adnabod y dechnegau briodol ar gyfer y broblem benodol, bydd yn eich helpu i deall perthnasedd mathemateg a pheirianneg.


Systemau Mecatronig

Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i hanfodion systemau mecatroneg a'u cymwysiadau diwydiannol. Byddwch yn dysgu am gydrannau systemau mecanyddol a thrydanol a sut maen nhw'n rhyngwynebu â'i gilydd; nodweddion perfformiad systemau synhwyrydd a mesur; a'r broses raddnodi.


Gwyddoniaeth Fecanyddol

Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i egwyddorion peirianneg ym meysydd statig a deinamig. Byddwch yn ymchwilio i nifer o brif egwyddorion gwyddonol sy'n hanfodol i ddylunio a gweithredu systemau peirianneg ac yn datrys problemau peirianneg sylfaenol.


Electroneg Analog a Digidol

Mae’r modiwl hwn yn eich cyflwyno i gydrannau a systemau electroneg analog sylfaenol a blociau adeiladu sylfaenol cylchedau rhesymau digidol. Byddwch yn dysgu dadansoddi, syntheseiddio, dylunio a phrofi cylchedau a systemau electronig gan ddefnyddio’r cysyniadau hyn.

Bydd yr amser y mae’n ei gymryd I gwblhau Tystysgrif Prifysgol Mecatroneg yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr.

Addysgir y cwrs gan staff gwybodus profiadol a fydd yn eich helpu I gael dealltwriaeth gadarn o egwyddorion peirianneg. Gallwch astudio yn eich amser eich hun o’r cartref neu’r gweithle gan ddefnyddio ein deunyddiau.

Yn canolbwyntio ar y dysgwr trwy ddefnyddio ymchwil, ysgrifennu adroddiadau, aseiniadau ac ymarferion ymarferol yn y gwaith yn datblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth.

Efallai eich bod yn brofiadol mewn rhai o’r pynciau fel rhan o’ch swydd, bydd eith astudiaethau’n rhoi ffocws pellach a buddion ychwanegol I chi.


Ar ôl cwblhau un modiwl yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Credyd Prifysgol mewn Astudiaethau Proffesiynol.

Ar ôl cwblhau dau fodiwl yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Sylfaen mewn Astudiaethau Proffesiynol.

Er mwyn cyflawni Tystysgrif Prifysgol Mecatroneg bydd angen i chi gwblhau tri modiwl.

Fill out my online form.