N75 banner

Cynllun Network75

Elwa Gweithio Dysgu

Mae Network75 yn llwybr lleoliad gwaith ac astudio cyfun unigryw i radd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r cynllun yn darparu dull cost-effeithiol i gwmnïau gael gafael ar hyfforddeion israddedig o ansawdd uchel.
Mae hyfforddeion Network75 yn tyfu o fewn eu cwmni trwy gydol y cynllun gan ddod yn rhan annatod o'r sefydliad. Ar ôl graddio mae gan hyfforddeion Network75 gymwysterau, sgiliau, profiad diwydiant a gwybodaeth weithwyr sy’n adnabod y cwmni ty chwith allan. Hyd yma mae 100% o raddedigion y cynllun wedi cael cynnig swydd gan eu cwmnïau cynnal.

Mae’r cynllun yn galluogi cwmnïau i dyfu dawn eu hunain o’r ardal leol a darparu ffordd o sicrhau eu gweithlu yn y dyfodol. Mae Cynllun Network75 yn gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau ledled De Cymru o amryw o ddiwydiannau. Mae’r cynllun ar gael i unrhyw gwmni, yr unig amod yw y gallant gynnig rhaglen hyfforddi a datblygu Professional I’w hyfforddeion. Ar hyn o bryd mae gan Network75 berthnasoedd hir sefydlog gyda rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru yn gynnwys GIG Cymru, GE Aviation Wales, Morgan Sindall, Principlaity Building Soceity, SPTS Technologies, Safran Seats, ARUP, Atradius, Network Rail, Meritor, Zimmer Biomet ac Astra Games.

 Mae gan Network75 broses recriwtio effeithiol ar gyfer pob hyfforddeion. Mae pob cais yn cael ei brosesu'n ofalus ac mae'r tîm yn cyfweld pob ymgeisydd addawol i sicrhau bod ymgeiswyr o ansawdd uchel ar gael i gwmnïau. Mae’r tîm yn gweithio'n agos gyda chwmnïau i sicrhau datblygiad parhaol yr hyfforddai.

 Mae cynllun Network75 yn sefyll ei brawf. Ers ei sefydlu yn 2000 mae'r cynllun wedi cynhyrchu dros 130 o raddedigion, ac mae llawer ohonynt bellach yn gweithredu fel mentoriaid ar gyfer y genhedlaeth bresennol o hyfforddeion Network75.


Os ydych chi'n credu y gall Network75 fod o fudd i'ch cwmni, cysylltwch â:

Louise Hawker
Rheolwr yr Academi Borfessiynol
louise.hawker@southwales.ac.uk 
01443 482 203