Postgraduate study

Astudio gyda ni


Mae'r Academi Broffesiynol wedi bod yn darparu dysgu gweithle ers 2000. Rydym yn cysylltu ag amrywiaeth o sectorau busnes ledled y DU i wella sgiliau gweithwyr trwy atebion dysgu hyblyg.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Broffesiynol a sut y gall fod o fudd i chi, cysylltwch ag aelod o'n tîm a fydd yn hapus i ddarparu cymorth:


Vicki Davies

Cydlynydd Prosiect (Rheoli Ansawdd, Sicrwydd Ansawdd, Peirianneg Proffesiynol)

01443 482544

vicki.davies@southwales.ac.uk


Rebecca Truckel

Cydlynydd Prosiect (Mecatroneg, Prentisiaethau Gradd Peirianneg)

01443 482147

rebecca.truckel@southwales.ac.uk


Jonathan Thomas

Dylunydd Dysgu

01443 482206

jonathan.thomas@southwales.ac.uk


Rhiannon Minard

Gweinyddwr

01443 482268

rhiannon.minard@southwales.ac.uk


Gabrielle Bush

Gweinyddwr

01443 482891

gabrielle.bush@southwales.ac.uk


Louise Hawker

Rheolwr

01443 482203

louise.hawker@southwales.ac.uk


The Professional Academy

Ystafell G244

Gyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Prifysgol De Cymru

Pontypridd

CF37 1DL

academy@southwales.ac.uk