Tata Steel

Yr Academi Broffesiynol

Uned Dysgu yn y Gweithle PDC

Mae’r Academi Broffesiynol yn uned Dysgu yn y Gweithle o fewn y Gyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn Brifysgol De Cymru. Mae’r Academi Broffesiynol yn cwmpasu’r Cynllun Network75, Rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg ac amrediad o gyrsiau unigryw i astudio ar lein ac yn y gweithle.

Mae’r Academi Broffesiynol wedi sefydlu cysylltiadau diwydiant cryf gyda rhwydwaith mawr o gwmnïau dros y 20 mlynedd diwethaf. Yn ystod yr amser hwn rydym wedi ennill cyfoeth o brofiad yn hwyluso perthnasoedd rhwng myfyrwyr, cwmnïau a'r brifysgol. Mae’r gefnogaeth ac arweiniad a gynigir wedi’i deilwra i anghenion unigolion gan ganiatáu ar gyfer profiad pwrpasol gyda hyblygrwydd wrth wraidd ein cynnig.

Mae ein cynnig yn amrywio o gyrsiau byr ar-lein i lwybrau gwaith / astudio cyfun i radd ac MSc’s yn y gwaith.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y blychau isod;